Digitaal loonstrookje wettelijk vastgelegd

Werkgevers kunnen voortaan aan werknemers de loonopgaven en de verplichte informatie rond de arbeidsovereenkomst digitaal verstrekken.

De maatregel is een onderdeel van het wetsvoorstel Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven (kamerstuknummer 32038) dat op 18 mei 2010 door de Eerste Kamer als hamerstuk is afgedaan.