Intermediairs kiezen voor de online dossiers van DIGIRecord.nl

Omdat intermediairs door de opkomst van digitalisering van de werkzaamheden steeds meer systematisch op een eenduidige wijze het werk uitvoeren, ervaren wij dat er meer transparant wordt gewerkt.

Dat houdt in dat de vastleggingen van de werkzaamheden en controles direct in het online dossier worden geplaatst en niet meer uitsluitend op de servers van de intermediair.

Het online dossier wordt gedeeld met de klantrelatie. Deze ziet dus ook de prestaties en vastleggingen van de intermediair. In het verleden was dit om meerdere redenen ondenkbaar. In het papieren tijdvak werden de dossiers in het geheel niet gedeeld. Met de opkomst van digitaal werken, werd het mogelijk geen papieren dossiers meer te gebruiken. Alles werd digitaal opgeslagen. Met de komst van internet werd het mogelijk online dossiers te delen met de klanten. De intermediairs kozen er voor om de stukken die van de klanten waren of die met de klanten dienen te worden uitgewisseld in de online dossiers te plaatsen. Daarnaast hielden zij nog een eigen dossier aan, waarin de stukken werden geplaatst die werden aangemaakt tijdens hun werkzaamheden.
Maar steeds vaker zien wij dat gewoon alle stukken direct met de relaties worden gedeeld, omdat uitsluitend nog het online dossier wordt gebruikt. Dat is pas transparant werken.